Σύλλογος Γονέων ΤΕΓ Apfelbaum Ζυρίχη
Elternverein Griechisch Schule Apfelbaum

Anmeldung

Informationen

Anmeldungen von neuen Schülern werden nach Eingang berücksichtigt. Dies in Abhängigkeit mit der Verfügbarkeit von Klassenräumen und deren Grösse.

Die Anmeldung ist verbindlich! Der Platz ist erst mit dem Eingang der Vorauszahlung von CHF 250 pro Kind definitiv. Das Schulgeld (und somit die Vorauszahlung) wird bei Austritt, Abmeldung oder Nichterscheinen nicht zurückerstattet.

Die Vorauszahlung ist Teil des Schulgeldes, welches an der Generalversammlung des Elternvereins  beschlossen wird. Dies ist Abhängig von der Anzahl Kinder, der Anzahl Lehrer, die uns das Bildungsministerium zur Verfügung stellt, sowie der Anzahl Lehrer, die wir anstellen.

Anmeldeformular

Anmeldung ab sofort unter https://portal.greek-school.ch/

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αιτήσεις εγγραφής μαθητών για την καινούργια σχολική χρονιά, εξετάζονται άμεσα κατόπιν υποβολής ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων ανά τάξη (περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων αιθουσών).

Η αίτηση εγγραφής είναι δεσμευτική!

Με την κατάθεση της προπληρωμής των 250Ελβ.Φρ. ανα παιδί, κατοχυρώνεται η εγγραφή του / των παιδιών σας στο σχολείο. Η ετήσια συνδρομή (και η προκαταβολή) σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακύρωσης, δεν επιστρέφεται.
Η προπληρωμή αποτελεί μέρος των ετησίων διδάκτρων παρακολούθησης και αφαιρείται από το συνολικό ποσό διδάκτρων, το οποίο θα καθοριστεί οριστικά στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, από την γενική συνέλευση του  Συλλόγου Γονέων ΤΕΓ „Apfelbaum  Ζυρίχης“ ανάλογα με τον συνολικό αριθμό μαθητών και τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό (διαθέσιμοι δημόσιοι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας και επίκουροι, ωρομίσθιοι αμειβόμενοι από τον Σύλλογο).

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

online εγγραφές: https://portal.greek-school.ch/